NEW ARRIVALS

MS WORKER

Pilar Dress

195,00 €

MS WORKER

Isabel Dress - Tencel

195,00 €

MS WORKER

Blanca Dress - Tencel

195,00 €

MS WORKER

Angela Dress

165,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Antarctic Winter

549,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Antarctic Moss

549,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Antarctic Summer

549,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Die Kleine Frankfurterin

179,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Tasche Cyana

789,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Tasche Purea

789,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Tasche Cinamomea

789,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Tasche Alboma

789,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Börse Nerasetta Media Gold

69,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Börse Cinamometta Media

69,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Börse Albometta Media Gold

69,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Portemonnaie Nerasetta Slim

199,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Portemonnaie Cyanetta Slim

199,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Portemonnaie Flavetta Slim

199,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Portemonnaie Puretta Slim

199,00 €

ALEXANDRA SVENDSEN

Portemonnaie Puretta Maxi

349,00 €